Başmühendislikler

  
  
Laboratuvar Başmühendisliği
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği
Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği
Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği
Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisliği
Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği
Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği

​​​​​​​​​​​​​​​​​