Genel Bilgiler

​​​​​Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
  • Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamül ya da yarı mamül olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
  • Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
  • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
  • Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.

Kuruluş ve Genel Bilgiler

 • ​Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 1977 yılında Orman Bakanlığı Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı bir birim olarak İzmir’de kurulmuştur. Halen Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak İzmir-Urla’da bulunan 3500 m2 hizmet binası ve aynı yerdeki 755 m2 lik Toprak ve Ekoloji Laboratuvarına sahip tesisleriyle hizmet vermektedir.​

Hedeflerimiz​​​​​

 • Saygınlık ve Güvenilir Bilgi Üretme: Enstitüsü Müdürlüğünün saygınlık kazanması, doğru ve güvenilir bilimsel veri üretmesi ve bu bilgileri ilgi gruplarına yayması öncelikli hedefidir. Bu nedenle sorunlara bilimsel çözüm üreten ve geliştiren arge projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi için azami önem verilmektedir.
 • Öncelikli Araştırma Projesi Yürütme ve Sonuçlandırma: Bakanlığımızın ve Orman Genel Müdürlüğünün uygulama birimlerinin sorunlarını çözümlemeye yönelik arge projelerine ağırlık ve öncelik verilmektir. Bu konuda uygulama birimlerinde çalışan yöneticiler ile sürekli iletişim halinde bulunulmakta, ortak faaliyetler yürütülmekte ve sorunlarının çözümü noktasında danışmanlık yapılmaktadır.
 • Yayın ve Tanıtım: Enstitü Müdürlüğümüzün çalışmalarının ulusal ve uluslararası literatürde yer alması için bildiri ve makale hazırlama faaliyetlerine devam edilmektedir. Enstitü Müdürlüğümüzün önemli faaliyetlerinden olan görsel ve yazılı basındaki yayın ve tanıtım hizmetlerine önem verilmekte, arge birimleriyle işbirliği imkanları geliştirilmektedir.
 • Eğitim: Personelin kişisel ve bilimsel gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli eğitimlere katılımı teşvik edilmekte ve aynı zamanda personelin eğitici olarak görev alması sağlanmaktadır.
 • Kaliteli Laboratuvar Sonucu​: Laboratuvar analizlerinin standartlara uygun biçimde gerçekleştirilmesi sağlanmakta, kaliteli, hassas ve güvenilir sonuçlar üretilmektedir.
 • Laboratuvarda Bilgi ve Beceriyi Arttırmak: Laboratuvarda bulunan cihazların kurulum, metod oluşturma ve validasyon çalışmalarını sürdürmek, laboratuvarda iç kalite kontrol çalışmalarını gerçekleştirmek, personelin bu konulardaki bilgi ve becerisini arttırmak öncelikli hedefimizdir.
 • Kalite Kontrol: Laboratuvarın dış kalite kontrol çalışmalarına katılarak ICP Forest kapsamında gerçekleştirilen toprak, su ve bitki ring testlerindeki başarıyı sürdürmek, TS EN ISO/IEC 17025 standardı (akreditasyon) çalışmalarını tamamlamak hedefimizdir. ​