Genel Bilgiler

​Araştırma ​Enstitüsü Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek, 
  • Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, 
  • Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamül ya da yarı mamül olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak, 
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak, 
  • Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak, 
  • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak, 
  • Araştırma master  planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak, 
  • Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.​

Kuruluş v​e Genel Bilgiler

  • ​Yapılan re-organizasyonlardan sonra Ankara merkezindeki Ormancılık Araştırma Enstitüsü, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olarak çalışmalarına bölgesel düzeyde devam etmektedir. 
  • Müdürlüğümüz ormancılık araştırma faaliyetlerini İç Anadolu Bölgesi olarak nitelenen ve Afyon, Eskişehir, Karaman, Konya, Ankara, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Tokat ve Amasya illerini içine alan coğrafi sahada sürdürmektedir. ​