Başmühendislikler

  
  
Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği0312 213 17 34
Kurak ve Yarı Kurak Alanlar Başmühendisliği0312 213 17 34
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği0312 213 17 34
Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği0312 213 17 34
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği0312 213 17 34
Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği0312 213 17 34
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği0312 213 17 34
Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği0312 213 17 34
Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği0312 213 17 34

​​​​​​​​​​​​​​​​​