Şube Müdürlükleri

  
  
Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü​+90 344 234 4401
Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Mali İşler Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401
Personel Şube Müdürlüğü+90 344 234 4401

​​​​​​​​​​​​​​​​​