Başmühendislikler

  
  
Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği0212 262 7710
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği0212 262 7710
Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği0212 262 7710
Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği0212 262 7710
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği0212 262 7710
Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği0212 262 7710

​​​​​​​​​​​​​​​​​