Şube Müdürlükleri

  
  
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü​+90 252 214 12 02
Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü+90 252 212 28 11
Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Mali İşler Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Personel Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02
Silvikültür Şube Müdürlüğü+90 252 214 12 02

​​​​​​​​​​​​​​​​​