Proje Planlama ve Değerlendirme Başmühendisliği

​​Görev Tanımları

  • ​Araştırma projelerinin hazırlanmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gerekli istatistik kontrolünü yapmak, 
  • Gerektiğinde diğer araştırma başmühendisliklerinin araştırma projelerinde görev almak, 
  • İstatistik ağırlıklı araştırmalar yapmak,
  • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.​