Devam Eden Araştırma Projeleri

  
  
  
Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl DenemeleriAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl DenemeleriAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Ege Bölgesi Alçak (0-400 m.) ve Orta (401-800 m.) Islah Zonunda GenotipXÇevre İlişkilerinin AraştırılmasıAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Ege Bölgesi Alçak Islah Zonu (0–400 m) Döl Den. Bulunan Bazı Kızılçam Aile. Gen.ve Mor.Veri. Ara.İlşk. AraşAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl DenemeleriAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Ege Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl DenemeleriAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
İç Anadolu Batı Islah Zonunda (1300-1700 m) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Döl DenemeleriAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
İç Anadolu Bölgesindeki Boylu Ardıç Popülasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Morfolojik Karakterler Yard.BelirAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Marmara Bölgesi Islah Zonunda Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl DenemeleriAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Anadolu Karaçamı’nın (Pinus nigra subsp. pallasiana) İç Anadolu Bölgesindeki Marjinal Populasyonlarının Genetik YapılarınıBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
İç Anadolu Bölgesi ve çevresindeki bazı boylu ardıç pop. gen. çeş. moleküler yöntemler yardımıyla belirlenmesiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Karaçamın (Pinus nigra subsp. pallasiana) İç Anadolu Bölgesindeki Marjinal Populasyonlarında Kantitatif Karakterlerin ÇeşitBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Kızılçam (Pinus brutia TEN.) Tohum Bahçelerinde Eşleşme Sistemi ve Polen Kirliliğinin Mikrosatellitlerle BelirlenmesiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (0-400 m.) Kızılçam (Pinus brutia Ten.)Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi Başmühendisliği
Anadolu Sığlasında (Liquidambar orientalis Mill.) Bazı Kantitatif Karakterlerin ÇeşitliliğiTohum Kaynakları Başmühendisliği
Anadolu Sığlasında (Liquidambar orientalis Mill.)Tohum Kaynakları Başmühendisliği
Farklı Yaştaki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçelerinde Budamanın Çiçeklenme Üzerine EtkileriTohum Kaynakları Başmühendisliği
Farklı Yaştaki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum BahçelerindeTohum Kaynakları Başmühendisliği

​​​​​​​​