Sonuçlandırılan Araştırma Projeleri

  
  
  
Afyon-Çay Orijinli Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Tohum Bahçesinde Hormon (gibberellin 4-7-9) Uygulamasının Çiçek veAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Bazı Orman Ağaçı Çeliklerinin Aeroponik Yöntemle KöklendirilmesiAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
GA 4-7 ve Kısmi Boğma Uygulaması ile İçsel Büyüme Hormonları Seviyesinin Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçesinde ÇiçAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Akdeniz Bölgesi Alçak Rakım (0-400 m) Islah Zonu Döl Denemesinde Genç Odun Yoğunluğuna İlişkinAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın BelirlenmesiAğaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Bazı Orman Ağacı Tohumlarında Fungal Flora TespitiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Bolkar Dağlarındaki Doğal Karaçam Holmboe)Populasyonlarının İzoenzim ÇeşitliliğiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven) Spach) İle Toros Sediri (Cedrus Libani A.Richard) Tohumlarının TetrazoBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (0-400 M.) Kızılçam Genetik Tohum Bahçesindeki Klonların Polen Çimlenmesi, ÇiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Gençleştirme Çalışmalarının Kızılçam (Pinus brutia Ten) Meşcerelerindeki Genetik Çeşitliliğe EtkisiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Kayın (Fagus) populasyonlarında genetik çeşitliliğin belirlenmesiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Kazdağlarındaki Doğal Karaçam (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Populasyonlarında İzoenzim ÇeşitliliğiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Kazdağlarındaki Doğal Karaçam Populasyonlarında Genetik ÇeşitliliğinBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Kazdağlarındaki Doğal Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers. et. Sint.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin YapıBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Kırklareli-Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanında Bulunan Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Populasyonlarının Genetik YapısınBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Moleküler Belirteçler Yardımıyla Karaçam (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Tohum Meşcerelerinde, Tohum BBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Moleküler Belirteçler Yardımıyla Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Meşcerelerinde, Tohum Bahçelerinde Ve AğaçlandırmalarınBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Türkiye’deki Sığla (Liquidambar orientalis Miller) Populasyonlarının Genetik Yapısının Moleküler Belirteçlerle BelirlenmesBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Türkiye'de Yayılış Gösteren Göknar Populasyonlarının Genetik Çeşitliliği ve Filogenetik SınıflandırılmasıBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Yabani Sakız Popülasyonlarında ve Sakız Klon Parkında Genetik Çeşitliliğin Moleküler Belirteçler Yardımı ile TespitiBiyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği
Artvin Yöresi Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nodmanniana (Steven) Spach) Tohum Meşcerelerinde En Uygun Kozalak Hasat ZamanınTohum Fizyolojisi ve Teknolojisi Başmühendisliği
Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.) Kozalaklarının Tohum VerimiTohum Fizyolojisi ve Teknolojisi Başmühendisliği
Toros Sediri (Cedrus Libani A. Richard ) ve Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven) Spach.) Tohumlarının Uzun STohum Fizyolojisi ve Teknolojisi Başmühendisliği
Antalya Düzlerçamında Kurulu (Pinus brutia Ten. ) Klon Parkı'nda Tepe Budamasının Çiçek ve Kozalak Verimi Üzerine EtkileriTohum Kaynakları Başmühendisliği
Değişik Islah Zonlarından Örneklenen Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp. nigra var. caramanica(Loudon) Rehder) OrijTohum Kaynakları Başmühendisliği
Farklı Yaştaki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçelerinde Budamanın Kozalak Verimi Üzerine EtkileriTohum Kaynakları Başmühendisliği