Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği


​​​Görev Tanımları

  • ​Ağaç ıslahı çalışmaları, birim alanda ekonominin isteklerine uygun ham madde üretiminin artırılmasını hedefleyen çalışmalardır. Bilindiği gibi, canlıların özellikleri bulundukları çevre koşulları ile genetik özellikleri tarafından belirlenmektedir. Ağaç ıslahı çalışmaları ağaçlarda genetik özellikleri ile genotip ile çevre koşulları arasındaki etkileşimler üzerine konsantre olan araştırma ve uygulama faaliyetlerini içeren devam eden bir süreçtir.
  • Ağaç ıslahı çalışmaları uzun süreli ve süregiden çalışmalar olduğundan çalışmaların bir program dahilinde yürütülmesi esastır.  Bu nedenle 1994 yılında Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
  • Programda  geniş yayılış alanı, ağaçlandırmalarda en yaygın olarak kullanılan tür olması, hızlı büyümesi, odun özelliklerinin çeşitli kullanım alanlarına uygun olması nedeniyle Kızılçam'a öncelik verilmiştir. Kızılçam'da ekolojik bölgeler ve rakımsal yayılış alanı dikkate alınarak belirlenen ıslah zonlarının tamamında döl denemelerinin tesisi tamamlanmıştır. Kızılçam döl denemelerinin sonuçlarına göre  kurulmakta olan kızılçam genotipik tohum bahçesinin tohumları kullanıldığında, birim alandan hacimde %30 hacim artışı sağlanabileceği hesaplanmıştır. 
  • Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği plus ağaç seçimleri, tohum bahçeleri ile ıslah çalışmalarının altlıklarını oluşturan klon parkları tesisi gibi uygulama çalışmaları ile genetik çeşitliliğin korunması, tohum bahçelerinde çiçek üretimi ve çiçek veriminin artırılması,  ıslah populasyonlarında yer alan bireylerin hem büyümeye hem de odun kalite özelliklerine ilişkin genetik değerlerini belirlemeye yönelik  araştırma projeleri yürütmektedir. 
  • Başmühendislikte 5 adet proje tamamlanmış, 15 adet ara sonuç raporu yayınlanmış ve 9 adet devam eden araştırma projesi bulunmaktadır.