Biyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği

​​​Görev Tanımları

 • ​Modern biyoteknoloji ve moleküler biyoloji teknikleri kullanarak, orman ağacı, ağaççığı ve çalılarının genetiği ve genomik seleksiyon konularında araştırma yapmak, gen bankası tesis etmek. Bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere Başmühendislik bünyesinde “Moleküler Genetik Laboratuvarı” bulunmaktadır.
 • Başmühendisliğin 12 adet tamamlanmış proje ve 4 adet devam eden araştırma projesi bulunmaktadır.
 • Moleküler Genetik Laboratuvarı Çalışma Alanları

  • ​ Orman ağacı populasyonlarının  genetik yapılarını çeşitli biyokimyasal (izoenzim, vb) ve DNA belirteçleri​ yardımıyla belirleyerek, var olan genetik yapının korunması ve devamının sağlanması için uygulamacılara yön vermek,
  • Silvikültür vb. ormancılık faaliyetlerinin doğal populasyonların genetik yapıları üzerine etkilerini araştırmak,
  • Orman ağacı türlerinin taksonomik ilişkilerini; çeşitli belirteçler yardımıyla, tür, alttür, varyete düzeyinde belirlemektir.
  • Hedeflenen Çalışma Konuları

   • ​Orman ağacı türlerinin genomlarının yapı ve fonksiyonlarının belirlenmesi, genetik haritalama ve gen transferi yapmak, gen transferi yapılan türlerin risklerinin belirlenmesi,
   • Orman ağacı türleri için in vitro üretim teknikleri geliştirmek,
   • Islaha konu türlerde, moleküler belirteçler yardımıyla eşleşme deseni, genetik kimlik belirlenmesi (rametlerin hangi klondan geldiği, kontrollü çaprazlamaların doğruluğunun testi vb.),  markör yardımlı seleksiyon ve kantitatif özellikleri belirleyen lokusların belirlenmesi vb. çalışmaları gerçekleştirmektir.