Skip Navigation LinksTULIP Paydaş Katılımı

Paydaş Katılımı

​​​​​Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, yabancı finansman ile Havza içinde çok sayıda yatırım yapılacaktır. Bunlar Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış projeler olup tarımsal kalkınmanın sağlanması, tarımsal üretime bağlı sanayi ve ticaretin geliştirilmesi, ormanların korunması, altyapının güçlendirilmesi, afetlerden kaynaklı kayıpların azaltılması, enerji verimliliğinin sağlanması, sosyal, ekonomik ve çevresel gelişmeye hız kazandırılması amaçlarını taşımaktadır. Projeler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Stratejik değerlendirme projelerin planlanma aşamasında, önceden, sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmadır. Bunun için bölgenin önemli sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarını tespit etmek gerekir. Bunlar tarım ve hayvancılık, altyapı ve ulaşım, yaşlı, hasta, yoksul gibi dezavatajlı grupları durumu hakkında olabilir.

Paydaş katılımı bölgenin önemli sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarının tespitinde hem yerel kurum ve kuruluşların hem de bu sorunları yaşayan vatandaşların görüşlerinin alınması demektir. Paydaş olan herkes projelerle ilgili talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan proje yetkililerine ulaştırabilmelidir.

Halkın katılımı bölgenin önemli sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarının tespitinde hem yerel kurum ve kuruluşların hem de bu sorunları yaşayan vatandaşların görüşlerinin alınması demektir. Yerel halk projenin her aşamasında talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan proje yetkililerine ulaştırabilmelidir.​

Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili stratejik değerlendirmeye nasıl katkı sağlayabilirsiniz?

1. 10 Kasım 2020 tarihine kadar, Bolaman Havzası'nın özellikleri ve öncelikleri ile ilgili yaptığımız çalışmaların özetlerini ve haritalarını inceleyerek kendi köyünüz ya da mahalleniz hakkında ilave bilgi verebilirsiniz. Haritaları ve verile​ri görmek için tıklayınız

2. Proje'nin “Stratejik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Raporu"nu okuyup görüş ve önerilerinizi sunabilirsiniz. Raporu ve özetini görmek için tıklayınız

3. Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili görüş ve önerilerinizi aşağıdaki iletişim bilgileri kanalıyla paylaşabilirsiniz. 

4. Stratejik değerlendirme çalışmasının kapsamını belirleyen Kapsam Belirleme Raporu'nu görmek için tıklayınız.


Katkılarınız için  bolamanprojesi@ogm.gov.tr  adresine e-posta gönderebilir ya da 05352078433 numaralı telefona WhatsApp'tan yazabilirsiniz.