Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği

​​​Görev Tanımları​

  • Halkla ilişkiler ve sosyal ormancılık araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; ormancılık politikaları ve hukuku, toplumun orman kaynaklarından beklentileri, orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.​