Sonuçlandırılan Araştırma Projeleri

  
  
  
Arıcılık yapanların işletme ekonomisi açısından incelenmesi (Batı Akdeniz Bölgesi orman köyleri örneği)Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği2011-2021
Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü AnaliziHalkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği2014-2017
ORKÖY Gün Isı Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Batı Akdeniz Bölgesi Orman Köyleri Örneği)Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği2012-2013
Adaçayı (Salvia Tomentosa Mill.)‟Nın Envanterine Yönelik Uygun Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi (Antalya-Asar Örneği)Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği2012-2014-2015
Antalya-Doyran bölgesinde keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) meyvelerinin morfolojik özellikleri ve kimyasal içeriklerinin belirlenmesiOdun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği2011-2013
Sandal (Arbutus Andrachne L.)'In Yaş Yapraklı Sürgün Servet Envanter Metodunun Belirlenmesi (Antalya-Serik Örneği)Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği2011-2013
Toros Sedirinde (Cedrus Libani A. Rich.) Biyokütle AraştırmalarıOrman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği2013-2016
Uygulamada Kullanılan Polietilen Tüplü, Çıplak Köklü Ve ENSO Tipi Sedir (Cedrus Libani A. Rich.) Fidanlarının Arazi Performansı ve Maliyetlerinin AraştırılmasıOrman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği2003-2012-2014
Batı Akdeniz Bölgesinde Kumul Ağaçlandırmalarının Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkisinin BelirlenmesiOrman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği2014-2016
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman Yangınlarında Çalışan İşçilerin Çalışma Koşulları ve İş Doyumu Düzeylerinin BelirlenmesiOrman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği2011-2013
Isparta İli Orman Köylerinde Lavanta Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi ve Yöre Ekonomisine KatkılarıOrman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği2015-2017
Sandal (Arbutus Andrachne L.)’In Sürgün Verimini Artırıcı Tekniklerin Belirlenmesi (Isparta-Sütçüler ve Antalya-Serik Örneği)Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği2008-2015
Ay'ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle Odun Dayanıklılığı Bakımından İncelenmesiOrman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği2013-2017
Doğaya Salınan Kekliklerin (Alectoris Sp.) İzlenmesiyle, Yaşama Ve Üreme Oranlarının Belirlenmesi (Elmalı Sedir Ormanı Örneği)Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği2011-2014
Elmalı-Finike Ormanlarında Kurtların (Canis Lupus) Habitat Tercihi ve Üzerlerindeki Baskının BelirlenmesiOrman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği2013-2016
Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik (Dama dama Linnaeus (1758)) Populasyonu Üreme Parametrelerinin Fotokapan ile BelirlenmesiOrman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği2016-2019
Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik (Dama Dama Linnaeus (1758)) Populasyonu Üreme Parametrelerinin Fotokapan İle BelirlenmesiOrman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği2016-2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman Karıncalarının (Fırnica Rufa L.) Adaptasyon BaşarısıOrman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği2016-2018
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman Karıncalarının (Formica Rufa L.) Adaptasyon BaşarısıOrman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği2016-2018
Kitle Üretimi Yapılan Calosoma Sycophanta L. Larvalarının Laboratuvar Ortamında ve Doğal Alanlarda Erginleşme Oranlarının BelirlenmesiOrman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği2012-2014
1 - 20Sonraki