Başmühendislikler

  
  
Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42
Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42
Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42
Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42
Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42
Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği0242 345 04 42

​​​​​​​​​​​​​​​​​