Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği

​​​Görev Tanımları​

  • Odun ve odun dışı orman ürünleri araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılması; odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması, etnobotanik özellikleri, kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırma yapmak; envanter metotlarının ortaya konulması, ıslahı, yetiştirme ve rehabilitasyon teknikleri, sosyo-ekonomik etkileri ile ormanların sunduğu hizmetler konularında yapılacak araştırmalarda ilgili başmühendisliklerle işbirliği yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.​