Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği

​​​Görev Tanımları​

  • Silvikültür ve orman botaniği araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; ormanların gençleştirilmesi ve bakımı ile orman botaniği, bitki sosyolojisi konularında araştırmalar yapmak, arboretum ve herbaryum çalışmalarını yürütmek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.​