Çamkoru Dr. Fuat Adalı Araştırma Ormanı Mühendisliği

​Görev Tanımları​

  • Araştırma ormanlarının ve bu ormanlardaki deneme ve örnek uygulama sahalarının korunmasını sağlamak,
  • Araştırma ormanlarında yürütülen araştırma ve izleme çalışmaları kapsamında denemelerin kurulması ve  yapılacak gözlem, ölçme, tespit, kayıt ve kontrol işlemlerinde görev almak,
  • Araştırma ormanı amenajman planları çerçevesinde yapılacak silvikültürel faaliyetleri, ilgili orman işletme  müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütmek,
  • Enstitü müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tanıtımı​

  • ​1952 yılında Araştırma Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. İlk defa 1956 yılında Çamkoru Tecrübe Ormanı adı altında planla bağlanmıştır. Hakim ağaç türleri sarıçam ve karaçamdır. Üst yükseltilerde göknar bulunmaktadır. Blok-A ve Blok-B olmak üzere iki parça halindedir. BLOK-A :40 34’ 03”-40 35’ 40” kuzey enlemleri ile 32 28’ 54”-32 30 16” doğu boylamları arasında BLOK-B : 40 34’ 16”kuzey enlemleri ile 40 35’ 40” doğu boylamları arasında yer almaktadır. Toplam alanı 611.9 hektardır. Bunun 573.8 Ha. Ormanlık, 38.1 Ha. alanı ise ormansız alandır. En yüksek yeri 1700 m, en alçak yeri 1350 m.
  • 1970-1997 yılları arasında aktif olan Meteoroloji istasyonu 1400 m yükseltide olup Çamkoru Dr. Fuat Adalı Araştırma Ormanı sınırları içerisindedir. İstasyona ait verilerine (1970-1997) göre; vejetasyon periyodu 5 ay (mayıs-eylül), toplam yağış 539,6 mm, vejetasyon periyodu yağış toplamı 169,6mm (toplam yağışın % 31,6’sı) kadardır. En düşük yağış miktarı (14,9 mm) ağustos ayında oluşmuştur. Bunu eylül (17,5 mm) ve temmuz (22,8 mm) ayları izlemektedir.Throntwaite Metoduna göre su bilançosu diyagramı çizilmiş ve iklim tipi belirlenmiştir.