Sonuçlandırılan Araştırma Projeleri

  
  
  
Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde Açık Artırmalı Tomruk Satışlarının Analizi2016 - 2018
Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Sıklıklarında Bakımın Etkileri2013 - 2020
Ankara ve Antalya Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemelerinde Bazı Orijinlerin Dona Dayanıklılıklarının Belirlenmesi2014 - 2016
Ankara, Çankırı ve Kırıkkale İllerinde Uygulanan ORKÖY Kredilerinin Sosyoekonomik Etkilerinin Tespiti2014 - 2016
Bazı orman ağacı çeliklerinin aeroponik yöntemle köklendirilmesi2013 - 2016
Çeşitli Emprenye Maddeleri ile Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemenin Açık Hava Testleri ile Dayanıklılık Sürelerinin Tespiti1987 - 2016
Değişik Meşcerelerde Silvikültürel Müdahalelerin Su Verimine ve Kalitesine Etkileri2015 - 2020
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ardıç Ormanlarındaki Fungal Etmanlerin Belirlenmesi2013 - 2016
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Ballı Madde Salgılayan Böcek Türlerinin Araştırılması2014 - 2016
Karapınar (Konya) Erozyonla Mücadele Sahasının ve Çevresinin Vejetasyonu2014 - 2016
Seyahat Maliyeti Yöntemi ile Ankara İlinde Orman İçi Rekreasyon Alanlarına Yönelik Bölgesel Talebin Tahmini2013 - 2016
Yaylacık Araştırma ODOÜ Makrofunguslarının Belirlenmesi, Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Tespiti ile2015 - 2018