Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği

​​​Görev Tanımları​

  • Orman bölgelerinin tarıma, hayvancılığa, sağlığa, bilimsel inceleme ve araştırmalara sağladığı kollektif yararların geliştirilmesi,
  • Ormanların ve ormancılık faaliyetlerinin orman köylüsüne ekonomik yararlarının arttırılması, 
  • Orman köylüsünün ormanların muhafaza ve gelişmesine katkıda bulunacağı faaliyet alanları, bu alanlarda orman köylüsünün sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesini sağlayacak tedbirler ve bu tedbirlerin uygulama esasları, 
  • Örnek kuruluş ve tesislere ilişkin yardım çalışmaları, 
  • Çeşitli hizmet ve tedbirlerin saptanması, 
  • Yardım ve kalkınma için uygulanan program ve proje sonuçlarının değerlendirilmesi, 
  • Orman tahribatı ve suçlarının önlenmesi ve azaltılması açısından orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi ve sosyal ormancılık konularında araştırmalar yapmak; 
  • Araştırma Müdürlüğünün kütüphane, yayın-yayım, dokümantasyon hizmetlerini ve yayın kurulunun sekreterya işlerini yürütmek.,
  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak.