Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği

​​​Görev Tanımları​

  • İşletme organizasyonu, insan kaynakları yönetimi, orman işçiliği, üretim tekniği, mekanizasyon, iş analizleri, standardizasyon, maliyet analizi,  verimlilik, etkinlik, performans analizleri, pazarlama, orman ürün ve hizmetlerinin değerlerinin belirlenmesi, orman  kaynakları yönetimi konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak​.