Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği

​​​​Görev Tanımları​

  • Ormanları yangın, hastalıklar, zararlılar ve olumsuz müdahalelere karşı koruma, önleme, mücadele yöntemleri, tedbirleri ve  teknikleri, doğal çevre olarak ormanların fonksiyonları ve korunması ile yaban hayatı, turizm, rekreasyon, muhafaza ormanları, milli parklar ve benzer koruma alanları ile orman içi dinlenme yerleri konularında araştırmalar yapmak,
  • Enstitü müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

​​​​Laboratuvarlar​

  • Entomoloji Laboratuvarı: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanarak tanısı yapılan zengin bir böcek koleksiyon bulunmaktadır. Laboratuvarda her türlü entomolojik etmene ait teşhis yapılmakta ve mücadelesi hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Fitopatoloji Laboratuvarı: Orman ağaçlarında fungus, bakteri ve virüs gibi paraziter etmenlerin sebep olduğu hastalıklar makroskobik veya mikroskobik olarak teşhis edilebilmektedir.