Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği

​​​​​​Görev Tanımları​​

  • Ormanların gençleştirilmesi ve bakımı ile orman botaniği, bitki sosyolojisi konularında araştırmalar yapmak, arboretum ve herbaryum çalışmalarını yürütmek,
  • Silvikültür çalışmalarının esas gayesi, ormandan en az masrafla en yüksek kalite ve kantitatif olarak çok yönlü ürün elde etmek,
  • Ülkemiz ekonomisinin orman ürünleri ihtiyacını sürekli karşılayacak nitelikte, dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar meydana getirmek,
  • Orman botaniği  kapsamında Arboretum ve Herbaryum faaliyetleri; biyolojik çeşitliliğin yüzyıllar boyu canlı veya dayanıklı incelenebilir hafızalarını muhafaza etmek,
  • Enstitü müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

​​​​​​Herbaryum​​

  • 1959 yılında Ormancılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Kurucusu Merhum Orman Yüksek Mühendisi İsmail Hakkı BOZAKMAN’dır. 
  • En eski tarihli örnek 1951 yılında Zohary isimli araştırıcı tarafından toplanılan ve teşhis edilen Palamut  Meşesi (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) örneğidir. 
  • Uluslararası Herbaryumlar Indeksi olan Index Herbariorum’a ANKO kısaltması ile kayıtlıdır. 
  • Toplam 5830 adet herbaryum bitki örneği bulunmakta ve her gün bu sayı artmaktadır.  Ülkemizden yerli ve yabancı birçok kişi tarafından toplanmış, otsu ve odunsu bitki taksonlarının birçok örneği bulunmaktadır.  
  • ANKO Herbaryumu düzen ve işleyiş açısından, araştırma biriminin içerisinde bulunması sebebiyle, gelişmeye devam eden bir bünyeye sahiptir. Herbaryumdan yararlanan kişiler açısından, bilim adamı ve araştırıcıların yanında ilgililer ve halktan meraklı olan birçok kişiye hizmet vermesi açısından önemli bir yer tutmaktadır.​