Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği

​​​​​Görev Tanımları​

  • Tohumla ilgili araştırmalar yapmak, orijin denemeleri, döl denemeleri, klon denemelerini kurmak, ağaçlandırma, fidan yetiştirme teknikleri, fizyoloji, biyoteknoloji ve moleküler düzeyde çalışmaları yürütmek ve enstitü müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Laboratuvarlar​

  • Doku Kültürü Laboratuvarı: 1990 yılında kurulmuştur. Projeli çalışmalar yanında, klasik yöntemlerle üretilmesinde güçlükler bulunan üretilmesi teknikleri araştırılmaktadır.
  • Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı: Bitkilerin yapısında oluşan fizyolojik olayları; bu olayların başlaması, devam etmesi ve sonuçlanmasına ilişkin temel nedenleri fizik ve kimya yasalarına göre açıklayan bilim dalı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.
  • Seralar: ​Projeli çalışmalar yanında aşılama, köklendirme vb. çalışmaları da yapılmaktadır.​