Kanunlar

Diğer Kurumlar Tarafından Yayınlanan Kanunlara ulaşmak için Mevzuat Bilgi Sistemini Kullanınız.

Mevzuat Bilgi Sistemi
​​

  
  
  
  
  
  
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6495.pdf12.07.20136495YürürlükteBAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6495Kadastro ve Mülkiyet
Orman Kanunu - 2024 Yılı.pdf31.08.19566831YürürlükteOrman Kanunu - 2024 YılıHukuk Müşavirliği
Orman Kanunu - 2023 Yılı.pdf31.08.19566831YürürlükteOrman Kanunu - 2023 YılıHukuk Müşavirliği
5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına hk kanun.pdf4.04.20075620Yürürlükte5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına hk kanunPersonel
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu.pdf31.05.20065510Yürürlükte5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası KanunuPersonel
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu.pdf8.06.19495434Yürürlükte5434 Sayılı Emekli Sandığı KanunuPersonel
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu.pdf9.10.20034982Yürürlükte4982 Sayılı Bilgi Edinme KanunuPersonel
4857 Sayılı İş Kanunu.pdf22.05.20034857Yürürlükte4857 Sayılı İş KanunuPersonel
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.pdf1.12.19994483Yürürlükte4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında KanunPersonel
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.pdf19.04.19903628Yürürlükte3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele KanunuPersonel
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.pdf31.10.19843071Yürürlükte3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair KanunPersonel
2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun.pdf24.05.198324.05.1983Yürürlükte2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında KanunPersonel
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve aylık Bağlanması Hakkında Kanun.pdf2.11.19802330Yürürlükte2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve aylık Bağlanması Hakkında KanunPersonel
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.pdf14.07.1965657Yürürlükte657 Sayılı Devlet Memurları KanunuPersonel
Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu (Kıdem Tazminatı Hakkındaki 14. Maddesi Hala Yürürlükte).pdf25.08.19711475YürürlükteMülga 1475 Sayılı İş Kanunu (Kıdem Tazminatı Hakkındaki 14. Maddesi Hala Yürürlükte)Personel
KHK-657 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri  Hakkında KHK.pdf2.11.2011KHK/657Mülga 02.07.2018KHK-657 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHKStrateji Geliştirme
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu.pdf18.10.20126356Yürürlükte6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi KanunuPersonel
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.pdf20.06.20126331Yürürlükte6331 İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuPersonel
Orman Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.pdf23.03.20237442YürürlükteOrman Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunHukuk Müşavirliği
7326 sayılı Bazı Alacakların YenidenYapılandırılması ile Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun.pdf26.07.20211703576Yürürlükte7326 sayılı Bazı Alacakların YenidenYapılandırılması ile Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunİzin ve İrtifak
1 - 20Next

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​