Skip Navigation LinksE-Kütüphane Mevzuat Yönergeler

Yönergeler

  
  
  
  
  
YürürlükteOrman Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesiİç Denetim
21.06.20222022/1 YürürlükteORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ DEVRİ İMZA ve İŞ BÖLÜMÜ YÖNERGESİ 2022-1Strateji Geliştirme
12.02.2021E.356656YürürlükteTeftiş Kurulu Başkanlığının Çalışma Esasları ile İnceleme ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslarla İlgili YönergeTeftiş Kurulu

​​​​​